Érték leírás

Váci-liget

A Liget a város déli végén, a Duna és a 2-es út között húzódó erdős terület, a Duna–Ipoly Nemzeti Park része. Városi pihenőpark, egyházi búcsújáróhely és történelmi emlékhely. Csávolszky József (1843-1905 székesegyházi kanonok) kezdeményezésére kezdték el kialakítani ma ismert formáját. Az egykor kertészeti meggondolással telepített fasorok, facsoportok és a források tóvá duzzasztott vize hosszú idő alatt természetes együttessé formálódott. A sok víz, a helyenként erdővé sűrűsödő liget változatos élővilágot tart el. A város és az ország múltjának fontos történései kötődnek ehhez a területhez, melyet joggal emlegetnek Vác bölcsőjeként és a Dunakanyar kapujaként is. Jelentőségét érzékelteti, hogy a „történelmi emlékhely” fogalom hivatalos megalkotását követően, már a legelső emlékhelyek kijelöléséről rendelkező kormányrendelet döntött arról, hogy a váci Hétkápolna és a Honvéd emlékmű környezete helyet kapjon a listán. Ezt a vallási és történeti értelemben is kegyhelyként számontartott helyszínt, valamint annak tágabb környezetét nevezik Vácon összefoglaló megnevezéssel Ligetnek. Duna felőli peremén az elmúlt évtizedekben ártéri erdősáv alakult ki, ahol az élővilág megfigyelésére alkalmas ártéri tanösvény működik.